Home

Kinderfysiopraktijk Oisterwijk

De praktijk voor Kinderfysiotherapie Oisterwijk is een moderne praktijk voor baby- en
kinderfysiotherapie. Wij hebben voor 100% gekozen voor de behandeling van kinderen vanaf
de geboorte. Baby’s, peuters, kleuters en oudere kinderen kunnen bij ons terecht.
Kinderfysiotherapie is het spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek.
Motoriek is voor kinderen hét middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen.
Kinderfysiotherapeuten zijn deskundig op het gebied van de normale en de afwijkende
motorische ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen en jongeren met kleine en grote beperkingen in het
bewegend functioneren. Dat kan zijn een achterstand in de bewegingsontwikkeling of een
ander bewegingsprobleem waardoor ze belemmert worden in het dagelijks leven thuis, op
school of bij het sporten.

Kinderen kunnen moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-
emotioneel vlak. Als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak
buitengesloten. De kinderfysiotherapeut gaat samen met de ouders op zoek naar
oplossingen om het kind gericht te helpen.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme. Na de algemene opleiding fysiotherapie is de
kinderfysiotherapeut door middel van een 3-jarige masteropleiding geschoold om alle
aspecten van het bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar te beoordelen. De
kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en
advies.

De kinderfysiotherapeuten in deze praktijk zijn allen geregistreerd in het BIG-register en als
kinderfysiotherapeut opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapeuten.