Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling of over de
manier waarop de therapeut met u of uw kind omgaat. Dan is het goed om uw klacht
kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten en voor de kwaliteit
van de kinderfysiotherapeutische behandeling.
Om te beginnen kunt u een gesprek aan gaan met de behandelend therapeut of, als u dat
prettiger vindt, met de andere therapeut uit de praktijk.
Wij zijn altijd bereid tijd vrij te maken om samen naar een oplossing te zoeken. Levert een
gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij een onafhankelijke instantie met uw
klacht terecht.
Praktijk voor kinderfysiotherapie Oisterwijk neemt deel aan de klachtenregeling van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Voor de verschillende opties in geval van een klacht worden de ouders/verzorgers van de
cliënt verwezen naar https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit