Peuters en kleuters

Op de peuter- en kleuterleeftijd leert een kind veel nieuwe vaardigheden. De ontwikkeling gaat heel snel en aan de andere kant worden de eisen t.a.v. de motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking hoger met het toenemen van de leeftijd.

Als uw kind moeite heeft met lopen, veel valt, botst en struikelt of een afwijkende stand heeft van voeten of benen is een observatie zinvol. Uw kind kan zich trager of anders ontwikkelen, waardoor het niet goed mee kan komen met vaardigheden als rennen, springen, steppen, fietsen, klimmen en klauteren. Door houterigheid, onhandigheid of angst om te bewegen kan een kind soms niet goed mee doen met andere kinderen.

Het is belangrijk dat uw kind zonder problemen kan spelen met leeftijdsgenootjes . Als dit niet lukt, kan kinderfysiotherapie helpen bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling van uw peuter of kleuter.

Ook als uw kind problemen heeft met fijn-motorische vaardigheden als kleuren, tekenen, knippen, aan- en uitkleden of andere dagelijkse handelingen kunt u bij ons terecht.
Bij elke leeftijd horen motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is het gewoon fijn dat je daarbij wat hulp krijgt.

Ook een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.
Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind zijn:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand.
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging).
 • Orthopedische afwijkingen.
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.
 • Bewegingsangst.
 • Afwijkende manier van lopen.
 • Veel vallen, struikelen of botsen.
 • Vaak of altijd op de tenen lopen.
 • Moeite met rennen, springen, klimmen, klauteren of leren fietsen.
 • Moeite met aan- en uitkleden of andere dagelijkse handelingen.
 • Moeite met kleuren, knutselen, knippen of andere fijn motorische handelingen.
 • Conditionele problemen.
 • Pijn in spieren of gewrichten.
 • Een ander probleem waarbij hulp gewenst is op het gebied van bewegen/motoriek. Bijvoorbeeld na een ongeluk, na periode in het gips of na een operatie.

Neem gerust contact op als uw peuter of kleuter een van deze problemen heeft.
Vroege interventie kan groot verschil uitmaken in de verdere ontwikkeling van het kind.