Verwijzing en vergoeding

Verwijzing
U kunt zonder verwijsbriefje contact opnemen, er is voor kinderfysiotherapie geen
verwijzing van een arts nodig.
Bij behandeling aan huis dient u, om voor vergoeding in aanmerking te komen, wel een
verwijzing van een arts (bv huisarts, jeugdarts-GGD of kinderarts) te hebben.
Zuigelingen (en soms kinderen met een ernstige aandoening) worden doorgaans aan huis
behandeld.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt altijd 18 x vergoed vanuit de basisverzekering.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen worden nog extra behandelingen vergoed,
raadpleeg hiervoor uw eigen verzekeringsvoorwaarden.
Bij chronische aandoeningen wordt kinderfysiotherapie volledig vergoed (in dat geval is wel
een verwijzing vereist)
Het verplicht eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Tarieven
Wanneer uw kind niet (meer) verzekerd is voor fysiotherapie worden onze eigen tarieven gehanteerd. U kunt deze tarieven hier downloaden.